برگردان فارسی شعری از چارلز بوکوفسکی

سبْک (style) پاسخ همه‌چیز است.
راهی نو برای انجام کاری کسل‌کننده یا خطیر.
انجام یک کار کسل‌کننده با سبْک به انجام کاری خطیر بدون سبک ارجحیت دارد.
انجام یک کار خطیر با سبک آن چیزی است که من آن را هنر می‌نامم.

گاوبازی می‌تواند هنر باشد
مشت‌زنی می‌تواند هنر باشد
عشق‌ورزی می‌تواند هنر باشد
گشودن یک قوطی تن‌ماهی می‌تواند هنر باشد

بیشتر آدم‌ها سبک ندارند
بیشتر آدم‌ها نمی‌توانند سبک را نگه دارند
من در سگ‌ها صاحب‌سبک بیشتر از آدم‌ها دیده‌ام
اگرچه سگ‌های صاحب‌سبک زیاد نیستند

وقتی هِمینگوی مغزش را با یک شات‌گان پخش دیوار می‌کند،
دارای سبک است.
یا گاهی مردم به شما سبک می‌دهند
ژان‌دارک سبک داشت
یحیی فرزند زکریا
مسیح
سقراط
سزار
گارسیا لورکا

من آدم‌هایی صاحب‌سبک را در زندان دیده‌ام.
من در زندان آدم‌های صاحب‌سبک بیشتر دیده‌ام تا در بیرون از زندان.
سبک یعنی تفاوت، یعنی راه و رسم انجام دادن و انجام شدن.

چارلز بوکوفسکی (۱۹۲۰ – ۱۹۹۴)

این مطلب رو با دیگران اشتراک بگذارید:
فرزاد بیان
فرزاد بیان

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.