کتاب‌ها

پیتزای فضایی

این کتاب کودک، حاصل همکاری من و عاکف رحمتی به عنوان تصویرسازه. این کتاب هنوز منتشر نشده.


رضا

داستان کوتاه رضا (۳۶ صفحه)

*محتوای این کتاب ممکن است برای کودکان مناسب نباشد.


دختر شکلاتی

داستان کوتاه مصور دختر شکلاتی