درباره‌ی من

وقتی از شما می‌خواهند که خودتان را معرفی کنید، منظور بیشتر مردم این است که اسم و فامیلت چیست، کجا به دنیا آمده‌ای، چه رشته‌ای خوانده‌ای، شغلت چیست، چند سالت است و مواردی از این قبیل. با دریافت این اطلاعات، آنها گمان می‌کنند که شما را شناخته‌اند و سپس تصمیم می‌گیرند که با شما چگونه تعاملی داشته باشند. آنها شما را برآیند شناسنامه، مدرک و عنوان شغلی‌تان می‌بینند. آنها داشته‌های شما را با خود شما اشتباه می‌گیرند.

اگر می‌خواهید درباره‌ی داشته‌های من بدانید، به صفحه‌ی لینکدینم مراجعه کنید.

و اگر می‌خواهید درباره‌ی خود من بدانید، خود من در نوشته‌هایم و کتاب‌هایم منعکس شده است.