چطور اپلای کنیم و پذیرش تحصیلی بگیریم؟

از مجموع ۶ دانشگاه خارجی که اپلای کرده بودم، از ۵ جا پذیرش گرفتم.

مسیر گرفتن پذیرش مسیر پر پیچ و خم و دشواری بود؛ بیشتر این دشواری به‌خاطر نداشتن یک نقشه راه روشن بود (به‌خصوص در زمینه‌ی موانع و گیرهای کوچکی که کمتر درباره‌اش حرف زده می‌شود).

روی همین حساب چند روز پیش یک ویدیوی مفصل ضبط کردم و همه‌ی این مسیر را با شما در میان گذاشتم. اگر فکر مهاجرت تحصیلی از ذهنتان گذر کرده می‌تواند به کار بیاید: